Småprat

Ett lyckat event

Jag har ett ganska varierande arbete. Att få göra det du trivs med och att dessutom få det bekräftat från en fullsatt sal med applåder är det som driver mig framåt. Det är ett slags kall att göra det arbete som många anser är fyrkantigt, tråkigt och betungande. Compliance. Yeps that´s my thing in the world. Att arbeta som produktchef innebär många olika sysslor som produktutveckling, defining meeting där du diskuterar fram den perfekta lösningen, får teamet att arbeta med dig men också den dagliga kontakten med användare som kan se otroligt olika ut men som ändå har i princip samma behov. Ja, det finns inte en enda dag som som är den andra lik.

Vi hade arbetat hårt för att lyckas med de förändringarna som vi ville visa. Att arrangera en konferens betyder planering in i minsta detalj. Det ska vara intressant, ge något nytt, informativt men det är viktigt att du inte byter rollen och utbildar. Kort och konsist. Det är också bra att ha en panel av gäster som kan svara på frågor så att du skapar en diskussion. Vi hade förberett en hel del frågor för erfarenheten säger att om du direkt ber salen att deltaga så är det sällan som de verkligen gör det. Däremot om det börjar ställas frågor så vaknar deltagarna och det skapas en diskussion. Så även den här gången,

Du kanske också gillar